หมอนยางพารา หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ที่นอนยางพารา หมอนยางพารา Thailatex
หมอนยางพารา หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ที่นอนยางพารา หมอนยางพารา Thailatex
[ux_slider timer=”2000″] [ux_banner height=”450px” height__sm=”50%” height__md=”350px” bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.02)”] [text_box width=”100″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”11398″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”450px” height__sm=”50%” height__md=”350px” bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.02)”] [text_box width=”100″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”11399″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”450px” height__sm=”50%” height__md=”350px” bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.02)”] [text_box width=”100″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”11915″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”450px” height__sm=”50%” height__md=”350px” bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.02)”] [text_box width=”100″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”11918″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [section bg_color=”rgb(40, 40, 40)”] [row] [col span__sm=”12″] [gap height=”0px”] [ux_banner height=”525px” height__sm=”172px” height__md=”408px” bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgba(36, 36, 36, 0.19)”] [text_box width=”100″ width__sm=”100″ scale__sm=”256″ position_x=”50″ position_y=”50″ border=”4px 4px 4px 04px” border_color__sm=”rgb(179, 152, 67)”] [ux_image id=”11402″ width__sm=”100″ depth=”4″ depth_hover=”2″ parallax=”2″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [gap height=”0px”] [/col] [/row] [/section] [section padding__sm=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [gap] [ux_banner height=”539px” height__sm=”160%” height__md=”400px” bg=”11400″ bg_pos=”48% 59%”] [text_box width=”78″ width__sm=”97″ width__md=”97″ scale=”97″ scale__sm=”126″ position_x=”50″ position_y=”15″ position_y__sm=”0″ position_y__md=”5″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [gap height=”20px”]
 “เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยกระดับการนอน และการพักผ่อน ให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล ด้วยตราสินค้าจินตนาการ Thailatexman และ 168 Innotex โดยบริษัทได้รับเครื่องหมาย Thailand Trusted Mark จากกระบวรการผลิตที่ได้มาตรฐานโลกชั้นสุดยอด “

Thai LAtex Man

In Process

[gap] [video_button video=”https://www.youtube.com/watch?v=-5oW_7Kybbo” size=”102″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [ux_slider timer=”2000″] [ux_banner height=”65%” height__sm=”70%” height__md=”408px” bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(36, 36, 36, 0.19)”] [text_box width=”100″ scale=”107″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”12262″ animate=”flipInX” link=”http://www.thailatexman.com/products/latex-pillow/knobby-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”65%” height__sm=”70%” height__md=”408px” bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(36, 36, 36, 0.19)”] [text_box width=”100″ scale=”107″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”12259″ animate=”flipInY” link=”http://www.thailatexman.com/products/latex-pillow/durian-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”65%” height__sm=”70%” height__md=”408px” bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(36, 36, 36, 0.19)”] [text_box width=”100″ scale=”107″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”12258″ animate=”flipInX” link=”http://www.thailatexman.com/products/latex-pillow/contour-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”65%” height__sm=”70%” height__md=”408px” bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(36, 36, 36, 0.19)”] [text_box width=”100″ scale=”107″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”12260″ animate=”flipInY” link=”http://www.thailatexman.com/products/latex-pillow/heart-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”65%” height__sm=”70%” height__md=”408px” bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(36, 36, 36, 0.19)”] [text_box width=”100″ scale=”107″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”12261″ animate=”flipInX” link=”http://www.thailatexman.com/products/baby-bedding-set/kids-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [section bg_color=”rgb(0,0,0)” padding=”42px”] [row h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”7″ align=”center”] [gap height=”36px”]

on which pillow & Mattress

would you Rather sleep?

[divider align=”center” width=”50px” margin=”1.4em”] [/col] [/row] [row style=”small”] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”69%” bg_overlay=”rgba(254, 130, 108, 0.01)” bg_overlay__sm=”#298a08″] [text_box width=”86″ position_x=”50″ position_y=”75″ position_y__sm=”85″]

Thai Latex Man

[button text=”view now” color=”white” style=”outline” size=”large” radius=”15″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [text_box width=”43″ width__sm=”29″ position_x=”50″ position_y=”25″ position_y__sm=”10″] [ux_image id=”11442″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”500px” bg=”11930″ bg_overlay=”rgba(254, 130, 108, 0.72)” bg_pos=”42% 38%” hover=”overlay-add” border=”4px 4px 4px 4px” border_color=”rgb(41, 138, 8)” link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [text_box hover=”zoom-in” width=”87″ width__sm=”89″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Standard Pillow

[button text=”view now” style=”gloss” size=”larger” radius=”15″ link=”http://www.thailatexman.com/product/standard-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”500px” bg=”11622″ bg_overlay=”rgba(254, 130, 108, 0.72)” bg_pos=”42% 38%” hover=”overlay-add” border=”4px 4px 4px 4px” border_color=”rgb(41, 138, 8)” link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [text_box hover=”zoom-in” width=”84″ width__sm=”74″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Contour Pillow

[button text=”view now” style=”gloss” size=”larger” radius=”15″ link=”http://www.thailatexman.com/product/contour-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”500px” bg=”11602″ bg_overlay=”rgba(254, 130, 108, 0.72)” bg_pos=”42% 38%” hover=”overlay-add” border=”4px 4px 4px 04px” border_color=”rgb(41, 138, 8)” link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [text_box hover=”zoom-in” width=”82″ width__sm=”82″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Knobby Pillow

[button text=”view now” style=”gloss” size=”larger” radius=”15″ link=”http://www.thailatexman.com/product/knobby-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [row style=”small”] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”500px” bg=”11632″ bg_overlay=”rgba(254, 130, 108, 0.72)” bg_pos=”51% 45%” hover=”overlay-add” border=”4px 4px 4px 04px” border_color=”rgb(41, 138, 8)” link=”http://www.thailatexman.com/products/”] [text_box hover=”zoom-in” width=”74″ width__sm=”77″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Heart Pillow

[button text=”view now” style=”gloss” size=”larger” radius=”15″ link=”http://www.thailatexman.com/product/heart-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”500px” bg=”11626″ bg_overlay=”rgba(254, 130, 108, 0.72)” bg_pos=”42% 38%” hover=”overlay-add” border=”4px 4px 4px 04px” border_color=”rgb(41, 138, 8)” link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [text_box hover=”zoom-in” width=”79″ width__sm=”76″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Durian Pillow

[button text=”view now” style=”gloss” size=”larger” radius=”15″ link=”http://www.thailatexman.com/product/durian-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”500px” bg=”12070″ bg_overlay=”rgba(254, 130, 108, 0.72)” bg_pos=”42% 38%” hover=”overlay-add” border=”4px 4px 4px 04px” border_color=”rgb(41, 138, 8)” link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-topper-mattress/” target=”_blank”] [text_box hover=”zoom-in” width=”97″ width__sm=”76″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Mattress & Topper

[button text=”view now” style=”gloss” size=”larger” radius=”15″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-topper-mattress/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”500px” bg=”12068″ bg_overlay=”rgba(254, 130, 108, 0.72)” bg_pos=”51% 45%” hover=”overlay-add” border=”4px 4px 4px 04px” border_color=”rgb(41, 138, 8)” link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-bolster/”] [text_box hover=”zoom-in” width=”74″ width__sm=”77″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Bolster

[button text=”view now” style=”gloss” size=”larger” radius=”15″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-bolster/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [row style=”small”] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”500px” bg=”11552″ bg_overlay=”rgba(254, 130, 108, 0.72)” bg_overlay__sm=”rgba(254, 130, 108, 0)” bg_pos=”42% 38%” hover=”overlay-add” border=”4px 4px 4px 04px” border_color=”rgb(41, 138, 8)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”500px” bg=”11551″ bg_overlay=”rgba(254, 130, 108, 0.72)” bg_overlay__sm=”rgba(254, 130, 108, 0)” bg_pos=”42% 38%” hover=”overlay-add” border=”4px 4px 4px 04px” border_color=”rgb(41, 138, 8)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”500px” bg=”11936″ bg_overlay__sm=”rgba(254, 130, 108, 0)” bg_pos=”42% 38%” hover=”overlay-add” border=”4px 4px 4px 04px” border_color=”rgb(41, 138, 8)”] [text_box hover=”zoom-in” width=”94″ width__sm=”91″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Thailand to China

[button text=”View Now” size=”larger” radius=”99″ link=”http://www.thailatexman.com/chinese-version/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” height__sm=”500px” bg_overlay__sm=”rgba(254, 130, 108, 0)” border=”4px 4px 4px 04px” border_color=”rgb(41, 138, 8)” link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [text_box hover=”zoom-in” width=”66″ width__sm=”68″ position_x=”50″ position_y=”20″] [ux_image id=”11440″ depth=”2″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [gap] [button text=”View Now” color=”white” style=”outline” size=”larger” radius=”99″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [row h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”] [gap height=”40px”] [button text=”view more products” style=”outline” size=”small” radius=”99″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/col] [/row] [/section] [gap height=”50px”] [section padding__sm=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [gap] [ux_banner height=”539px” height__sm=”160%” height__md=”400px” bg=”11414″ bg_pos=”48% 59%”] [text_box width=”78″ width__sm=”97″ width__md=”97″ scale=”97″ scale__sm=”126″ position_x=”50″ position_y=”5″ position_y__sm=”0″ position_y__md=”5″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0)”] [gap height=”20px”]

” …จากผู้รับจ้างผลิตเครื่องนอนโดยใช้ยางพารา เป็นวัตถุดิบมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันก็ยังใช้ยางพาราในท้องถิ่นผลิต แต่พัฒนาภายใต้แบรนด์ Thai Latex Man เป็นพันธมิตรที่ดีกับตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจีน”

 SUcCESS STORY

[gap] [video_button video=”https://www.youtube.com/watch?v=9wORYRnYTy8″ size=”102″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section bg_color=”rgb(40, 40, 40)”] [row] [col span__sm=”12″] [row_inner h_align=”center”] [col_inner span=”10″ span__sm=”12″ span__md=”11″ align=”center” color=”light”] [gap] [gap height=”40px”]

WHY

THAI LATEX MAN?

เราเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการยกระดับการนอนและการพักผ่อนของมนุษย์ ให้อยู่ในสภาวะสมดุลที่สุด ด้วยตราสินค้า จินตนาการThaiLatexMan, และ 168 Innotex

มีผลิตภัณฑ์หลักเป็น ชุดเครื่องนอนจากยางพารา ทั้งหมอน, ที่นอน, ผ้าห่ม, เบาะรองนั่ง, ชุดรองรับ Office Syndrome,  ตุ๊กตา, อาสนะสงฆ์, ชุด Baby Set, และอื่นๆ ซึ่งเป็นสุดยอดนวัตกรรม ที่สกัดจากยางพาราธรรมชาติ 100% ด้วยวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย กระจายสู่ตลาดโลกด้วยกระบวนการเชื่อมโยงทางธุรกิจและคุณภาพชีวิต

โดยบริษัทได้รับเครื่องหมาย Thailand Trusted mark จากกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานโลกขั้นสุดยอด นำสู่บ้านคุณ ด้วยคุณภาพชั้นเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของทุกคน

[button text=”About Us” style=”outline” radius=”99″ link=”http://www.thailatexman.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8/” target=”_blank”] [button text=”Contact” radius=”99″ link=”http://www.thailatexman.com/contact-us/” target=”_blank”] [/col_inner] [/row_inner] [gap height=”20px”] [ux_banner height=”494px” height__sm=”163px” height__md=”385px” bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgba(36, 36, 36, 0.19)”] [text_box width=”100″ width__sm=”100″ scale__sm=”256″ position_x=”50″ position_y=”50″ border=”4px 4px 4px 04px” border_color__sm=”rgb(179, 152, 67)”] [ux_image id=”11492″ width__sm=”100″ depth=”4″ depth_hover=”2″ link=”https://www.youtube.com/watch?v=65AI-SBfJus” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [gap] [/col] [/row] [/section] [section padding=”20px”] [gap height=”60px”] [row h_align=”center”] [col span=”10″ span__sm=”12″] [row_inner style=”large”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_banner height=”500px” height__sm=”400px” bg=”11453″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”51% 50%” border=”4px 4px 4px 4px” border_color=”rgb(179, 152, 67)” link=”http://www.thailatexman.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8/” target=”_blank”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_banner height=”500px” height__sm=”400px” bg=”11448″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”51% 0%” border=”4px 4px 4px 4px” border_color=”rgb(179, 152, 67)” link=”http://www.thailatexman.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8/” target=”_blank”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section bg_color=”rgb(40, 40, 40)”] [row] [col span__sm=”12″] [gap height=”20px”] [ux_banner height=”803px” height__sm=”266px” height__md=”630px” bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgba(36, 36, 36, 0.19)”] [text_box width=”100″ width__sm=”100″ scale__sm=”256″ position_x=”50″ position_y=”50″ border=”4px 4px 4px 04px” border_color__sm=”rgb(179, 152, 67)”] [ux_image id=”11436″ width__sm=”100″ depth=”3″ link=”http://www.thailatexman.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [gap height=”20px”] [/col] [/row] [ux_slider timer=”2000″] [ux_image id=”15019″ link=”https://northernnewsthailand.com/news/33302″ target=”_blank”] [ux_image id=”15021″ link=”https://northernnewsthailand.com/news/33302″ target=”_blank”] [ux_image id=”15024″ link=”https://northernnewsthailand.com/news/33302″ target=”_blank”] [/ux_slider] [/section] [row col_style=”divided”] [col span=”3″] [featured_box img=”11403″ img_width=”106″ pos=”center” title=”Safety” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgba(11, 11, 10, 0.6)”]

ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐานเป็นอย่างน้อย

[/featured_box] [/col] [col span=”3″] [featured_box img=”11404″ img_width=”106″ pos=”center” title=”csr” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgba(11, 11, 10, 0.6)”]

มีการดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม (CRS in Process & CSR after process)

[/featured_box] [/col] [col span=”3″] [featured_box img=”11405″ img_width=”106″ pos=”center” title=”Green Industry” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgba(11, 11, 10, 0.6)”]

ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Industry) เป็นอย่างน้อย หรือได้รับ ISO 14001

[/featured_box] [/col] [col span=”3″] [featured_box img=”11406″ img_width=”106″ pos=”center” title=”Global Quality Certification” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgba(11, 11, 10, 0.6)”]

ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ

[/featured_box] [/col] [/row] [ux_banner height=”460px” height__sm=”170px” height__md=”359px” bg_color=”rgb(255,255,255)”] [ux_image id=”10798″ link=”https://youtu.be/AEObORIX-pI” target=”_blank” position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″] [/ux_banner] [ux_banner height=”240px” bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box text_color=”dark” width=”63″ width__sm=”92″ width__md=”73″ scale__sm=”76″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Certificate of Production

[/text_box] [/ux_banner] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_slider nav_color=”dark” timer=”2000″] [ux_banner height=”140%” height__sm=”140%” bg=”12481″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”140%” height__sm=”140%” bg=”12483″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”140%” height__sm=”140%” bg=”11551″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_slider nav_color=”dark” timer=”2000″] [ux_banner height=”140%” height__sm=”140%” bg=”12567″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”140%” bg=”11549″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”140%” height__sm=”140%” bg=”12489″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_slider nav_color=”dark” timer=”2000″] [ux_banner height=”140%” bg=”11546″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”140%” height__sm=”140%” bg=”12485″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”140%” bg=”12484″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”140%” height__sm=”140%” bg=”11550″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_slider nav_color=”dark” timer=”2000″] [ux_banner height=”140%” bg=”11548″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”140%” bg=”12565″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”140%” bg=”12482″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”140%” bg=”12487″ border=”2px 2px 2px 2px”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col] [/row] [ux_banner height=”80px” bg_color=”rgb(41, 138, 8)”] [text_box width__sm=”58″ position_x=”10″ position_x__sm=”10″ position_y=”50″]

Thai Latex Man สินค้าดี มีคุณภาพ เกรดส่งออก ได้มาตรฐานการผลิตระดับสากล

[/text_box] [text_box width=”26″ position_x=”90″ position_x__sm=”95″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″] [button text=”SHOP NOW” color=”white” style=”outline” size=”small” radius=”99″ expand=”0″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [section bg=”11396″ bg_color=”rgb(255,255,255)” padding__sm=”0px”] [gap height=”13px”] [ux_banner_grid] [col_grid span=”8″ span__sm=”13″ height=”2-3″] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.72)”] [text_box width=”95″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”12335″ animate=”flipInX”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”1-3″] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.72)” bg_overlay=”rgba(69, 69, 69, 0.25)”] [text_box width=”90″ width__sm=”91″ scale__sm=”84″ position_x=”50″ position_y=”50″]

น้ำยางธรรมชาติ

[/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”2-3″] [ux_banner height=”500px” bg=”12346″ bg_pos=”50% 0%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”8″ span__sm=”14″ height=”1-3″] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.72)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.1)”] [text_box width=”95″ width__sm=”97″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”12336″ animate=”flipInY”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [/section] [section bg=”11753″ bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.15)”] [gap height=”40px”] [row h_align=”center”] [col span__sm=”12″] [row_inner style=”large”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”12348″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”51% 47%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”7″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”145px” height__sm=”50%” bg_color=”rgba(16, 16, 16, 0.69)”] [text_box width=”92″ position_x=”50″ position_y=”5″] [gap height=”8px”] [ux_image id=”12340″ animate=”bounceInDown”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” padding=”40px” padding__sm=”0px”] [gap] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”89%” height__sm=”300px” bg=”12356″ bg_color=”#298a08″ bg_pos=”48% 0%” border=”6px 6px 6px 6px” border_color=”rgb(41, 138, 8)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [gap height=”10px”] [ux_banner height=”43%”] [text_box width=”96″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”12368″] [/text_box] [/ux_banner] [gap height=”10px”] [ux_banner height=”30%” border=”4px 4px 4px 4px” border_margin=”10px 10px 10px 10px”] [text_box width=”75″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”12179″ animate=”bounceInUp”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”89%” height__sm=”300px” bg=”12357″ bg_color=”#298a08″ bg_pos=”42% 12%” border=”6px 6px 6px 6px” border_color=”rgb(41, 138, 8)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [gap height=”10px”] [ux_banner height=”23%”] [text_box width=”97″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”12140″] [/text_box] [/ux_banner] [gap height=”10px”] [ux_banner height=”50%” border=”4px 4px 4px 4px” border_margin=”10px 10px 10px 10px”] [text_box width=”70″ position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”12363″ animate=”flipInY”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”89%” height__sm=”300px” bg=”12358″ bg_color=”#298a08″ border=”6px 6px 6px 6px” border_color=”rgb(41, 138, 8)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [gap height=”10px”] [ux_banner height=”76%”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_image id=”11442″ animate=”flipInX”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section bg_color=”rgb(40, 40, 40)”] [row] [col span__sm=”12″] [ux_slider timer=”2000″] [ux_banner height=”525px” height__sm=”172px” height__md=”408px” bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgba(36, 36, 36, 0.19)”] [text_box width=”100″ width__sm=”100″ scale__sm=”256″ position_x=”50″ position_y=”50″ border=”4px 4px 4px 04px” border_color__sm=”rgb(179, 152, 67)”] [ux_image id=”11916″ width__sm=”100″ depth=”4″ depth_hover=”2″ parallax=”2″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”525px” height__sm=”172px” height__md=”408px” bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgba(36, 36, 36, 0.19)”] [text_box width=”100″ width__sm=”100″ scale__sm=”256″ position_x=”50″ position_y=”50″ border=”4px 4px 4px 04px” border_color__sm=”rgb(179, 152, 67)”] [ux_image id=”11917″ width__sm=”100″ depth=”4″ depth_hover=”2″ parallax=”2″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col] [/row] [/section] [gap] [ux_banner_grid spacing=”collapse” height=”745″ width=”full-width”] [col_grid span=”6″ span__sm=”14″ height=”2-3″] [ux_banner height=”519px” bg=”11952″ bg_pos=”100% 25%” border_color__sm=”rgb(41, 138, 8)” link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”20″ position_y=”75″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”6″ span__sm=”14″ height=”1-2″] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box text_color=”dark” width=”46″ width__sm=”80″ width__md=”62″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Best Seller Products

เราเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการยกระดับการนอนและการพักผ่อน 

[button text=”View More Products” style=”outline” size=”larger” radius=”99″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”13″ height=”1-2″] [ux_banner height=”500px” bg=”11613″ border_color__sm=”rgb(41, 138, 8)” link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-pillow/” target=”_blank”] [text_box hover=”zoom-in” width__sm=”60″ animate=”none” position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″] [button text=”View More” style=”outline” size=”larger” radius=”99″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-2″] [ux_banner height=”500px” bg=”11876″ bg_color=”rgb(221, 163, 76)” border_color__sm=”rgb(41, 138, 8)” link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-pillow/” target=”_blank”] [text_box hover=”zoom-in” width__sm=”60″ animate=”none” position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″] [button text=”View More” style=”outline” size=”larger” radius=”99″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-pillow/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”6″ span__sm=”14″ height=”1-3″] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box text_color=”dark” width__sm=”89″ position_x=”50″ position_y=”50″]

你寧願睡在哪個床墊 ?

USED CODE  THAI LATEX MAN

[button text=”View More” style=”outline” size=”large” radius=”99″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [section bg_color=”rgb(0,0,0)” padding=”0px”] [gap height=”45px”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_slider timer=”2000″] [ux_banner height=”300px” bg=”11615″ bg_pos=”50% 45%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-topper-mattress/” target=”_blank”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”11880″ bg_pos=”50% 45%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-topper-mattress/” target=”_blank”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [gap] [button text=”Mattress & Topper” size=”smaller” radius=”14″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-topper-mattress/” target=”_blank”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_slider timer=”2000″] [ux_banner height=”300px” bg=”11907″ bg_pos=”48% 34%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”11906″ bg_pos=”48% 34%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”11905″ bg_pos=”48% 34%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”11904″ bg_pos=”48% 34%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”11903″ bg_pos=”48% 34%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”11902″ bg_pos=”48% 34%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”11901″ bg_pos=”48% 34%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”11900″ bg_pos=”48% 34%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [gap] [button text=”Doll Pillow” size=”smaller” radius=”15″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-doll/” target=”_blank”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_slider timer=”2000″] [ux_banner height=”300px” bg=”11609″ bg_pos=”49% 35%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-accessories/office-syndrome/” target=”_blank”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”11883″ bg_pos=”49% 35%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-accessories/office-syndrome/” target=”_blank”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”11616″ bg_pos=”49% 35%” hover=”zoom” hover_alt=”overlay-remove-50″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-accessories/office-syndrome/” target=”_blank”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [gap] [button text=”Office Syndrome” size=”smaller” radius=”15″ link=”http://www.thailatexman.com/product-category/latex-accessories/office-syndrome/” target=”_blank”] [/col] [/row] [/section] [section padding__sm=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [gap height=”21px”] [ux_banner height=”160px” bg=”11621″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.42)” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0.34)” bg_pos=”26% 43%” link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [text_box width__sm=”48″ position_x=”0″ position_x__sm=”15″ position_y=”90″ position_y__sm=”80″] [button text=”View More Products” size=”small” radius=”13″ link=”http://www.thailatexman.com/products/” target=”_blank”] [/text_box] [text_box width__sm=”76″ position_x=”0″ position_x__sm=”0″ position_y=”5″ position_y__sm=”15″]

THAI LATEX MAN

[/text_box] [text_box width__sm=”81″ position_x=”0″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″]

Get up to 50% off your first order.

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section bg_color=”rgb(0,0,0)”] [row] [col span__sm=”12″] [gap height=”35px”] [row_inner style=”collapse” width=”full-width”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”11439″ link=”https://youtu.be/AEObORIX-pI” target=”_blank”] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” height__sm=”99.99%” height__md=”99.99%” bg_color=”#298a08″] [text_box width=”67″ width__sm=”82″ width__md=”74″ scale__sm=”77″ position_x=”50″ position_y=”15″ position_y__sm=”15″ position_y__md=”10″]

get in touch

[follow scale=”120″ facebook=”https://web.facebook.com/thailatexman01/” instagram=”https://www.instagram.com/thailatexman/?hl=en” twitter=”https://twitter.com/thailatexman?lang=en” email=”thailatexman@gmail.com” phone=”+66635165569″ youtube=”https://www.youtube.com/results?search_query=thailatexman”] [gap height=”10px”] [contact-form-7 id=”11119″] [/text_box] [text_box width=”62″ width__sm=”84″ width__md=”66″ position_x=”50″ position_y=”85″ position_y__sm=”95″ position_y__md=”90″] [gap] [ux_image id=”11773″ width__sm=”87″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [gap] [title style=”center” text=”Our Activity”] [ux_slider timer=”2000″] [section bg=”10811″ bg_overlay=”rgba(32, 82, 101, 0)” bg_pos=”57% 51%” video_visibility=”visible”] [row] [col span__sm=”12″] [gap height=”35px”] [row_inner style=”collapse” width=”full-width”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12518″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12522″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12527″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section bg=”10811″ bg_overlay=”rgba(32, 82, 101, 0)” bg_pos=”53% 50%”] [row] [col span__sm=”12″] [gap height=”35px”] [row_inner style=”collapse” width=”full-width”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12561″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12523″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12520″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section bg=”10811″ bg_overlay=”rgba(32, 82, 101, 0)” bg_pos=”54% 56%”] [row] [col span__sm=”12″] [gap height=”35px”] [row_inner style=”collapse” width=”full-width”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12517″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12528″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12519″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section bg=”10811″ bg_overlay=”rgba(32, 82, 101, 0)” bg_pos=”54% 56%”] [row] [col span__sm=”12″] [gap height=”35px”] [row_inner style=”collapse” width=”full-width”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12548″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12547″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12551″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section bg=”10811″ bg_overlay=”rgba(32, 82, 101, 0)” bg_pos=”54% 56%”] [row] [col span__sm=”12″] [gap height=”35px”] [row_inner style=”collapse” width=”full-width”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12553″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12550″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12549″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section bg=”10811″ bg_overlay=”rgba(32, 82, 101, 0.02)” bg_pos=”52% 52%”] [row] [col span__sm=”12″] [gap height=”35px”] [row_inner style=”collapse” width=”full-width”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12536″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12535″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”12521″] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [/ux_slider] [gap] [title style=”center” text=”Latest News”] [blog_posts style=”push” columns__sm=”1″ animate=”fadeInLeft” posts=”4″ image_height=”70%”]